Die kinders van u knegte sal woon, en hulle nageslag sal voor u aangesig bly bestaan. vanweë u grimmigheid en u toorn; want U het my opgehef en my weggewerp. Laat my geroep om hulp u bereik.+ 2 Moenie u gesig van my af wegdraai wanneer ek deur moeilike tye gaan nie.+ Skenk aandag aan* my.. Antwoord my tog gou wanneer ek roep.+ The speculation of authorship includes Nehemiah. In die voortyd het U die aarde gegrondves, en die hemele is die werk van u hande. Soos 'n skaduwee wat lank word, is my lewe naby sy einde. HEER, u goedheid is onendig; hoor my as ek diep ellendig, as ek in my krag verkort, klag voor U soos water stort. Sign in now to your account or sign up to access all the great features of SongSelect. Psalms 102:20 Afrikaans PWL om die gekerm van die gevangenes te hoor, om die wat tot die dood bestem is, los te maak, Psalmet 102:20 Albanian për të dëgjuar vajtimin e robërve, për të çliruar të dënuarit me vdekje; ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 102:20 Arabic: Smith & Van Dyke ليسمع انين الاسير ليطلق بني الموت Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. die gekerm van die gevangene te hoor, om los te maak die kinders van die dood; as die volke almal saam vergader, ook die koninkryke om die. Today we shall be studying Psalm 90 meaning verse by verse. Psalmi Davidis poenitentiales (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143) by Orlande de Lassus—1584; Melodie na psałterz polski by Mikołaj Gomółka—c. 4 Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my. Psalm 118 Give thanks to the LORD, for he is good; his love endures forever. (20:2) Mag die HERE u verhoor in die dag van benoudheid! Psalm 46:1 God is our refuge and strength, an ever-present help Psalm 46:10 Be still, and know that I am God Psalm 51:10 Create in me a … (2) Psalms 102:12-22 dwells upon the hopes for relief. In die voortyd al het U die aarde gevestig. en uit die hemel gesien wat op die aarde gebeur, Hulle sal die Naam van die Here in Sion besing, wanneer die volke en die koninkryke bymekaarkom. "In the Greek Septuagint version of the bible, and in its Latin translation in the Vulgate, this psalm is Psalm 101 in a slightly different numbering system. Commentary on Psalm 102:1-11 (Read Psalm 102:1-11) The whole word of God is of use to direct us in prayer; but here, is often elsewhere, the Holy Ghost has put words into our mouths. sodat die nuut geskape volk die Here kan loof. Psalmet 102:4 Albanian Zemra ime është goditur dhe thahet si bari, dhe unë harroj madje të ha ushqim. Expressive of the divine existence, of his eternity and immutability. Psalm 90 clearly describes the awesomeness of God and shed light on the conundrum of human life and powerfully gives a word of hope to the existence and purpose of man. soos klere wat uitgedien raak, so sal U alles laat verdwyn. % Psalm 102 – God Revealed in Flesh. Thanksgiving to God for His mercies. 1. Psalm 102 – Hy sal ons gebed nie minag nie; Psalm 103 – Ek wil die Here loof met alles wat in my is; Psalm 104 – Hoe groot is U, hoe groot is U! Vindicate me, LORD, for I have led a blameless life; I have trusted in the LORD and have not faltered. [3] Who forgiveth all thy iniquities: who healeth all thy diseases. Psalms 102:4 Afrikaans PWL My verstand, wil en emosie is platgeslaan en verdor soos gras sodat ek vergeet om my brood te eet. Ek is soos 'n pelikaan van die woestyn, ek het geword soos 'n uil op die puinhope. Ps 102:1-28. I will praise him, because his name is holy. Alle regte voorbehou. Carlill, Adam Psalm 105 (Without Alleluias) Psalm 105 (Without Alleluias) Carlill, Adam This is a subscriber feature. }by Public Domain Die hemel en die aarde sal vergaan, maar U sal bly. Let Israel say: “His love endures forever.” Read verse in New International Version + Laat my geroep om hulp u bereik. A Psalm of David. A Prayer of the afflicted, when he is overwhelmed, and poureth out his complaint before the LORD. Hy het uit sy heilige woning na onder gekyk. Alle regte voorbehou. As it does appear longer when the sun sets, and departs from the earth. Net soos rook in stormevlae, so verdwyn my droewe dae; my gebeente is dor geskroei, Psalms are inserted in Requiem compositions, such as Psalm 126 in A German Requiem of Johannes Brahms and Psalms 130 and 23 in John Rutter's Requiem. 100 p Make a joyful noise to the L ord, all the earth! PSALMS 102:10 Want ek eet as soos brood en meng my drank met trane, PSALMS 102:11 vanweë u grimmigheid en u toorn; want U het my opgehef en my weggewerp. o Here, hoor my gebed, en laat my hulpgeroep tot by U kom! King James Bible The Triumphant Messiah (Acts 4:23-31) Psalm 2 - The Triumphant Messiah. Platgeslaan soos die plante en verdor is my hart; Vanweë my harde gesug kleef my gebeente aan my vlees. Psalm 102:15 “So the heathen shall fear the name of the LORD, and all the kings of the earth thy glory” Whose name is reverend, and to be feared. Printer-friendly version; Vir enige navrae of kommentaar, kontak die Web MasterWeb Master B LESS the Lord, O my soul: and let all that is within me bless his holy name. 1 Gebed van 'n hulpelose wanneer dit met hom sleg gaan en hy sy klagte uitstort voor die Here. r Come into his presence with singing! Hoofstuk 20 Vir die musiekleier. ) 102 Jehovah, hear my prayer and let my clamor come in to you. Psalm 34:8 Taste and see that the LORD is good. Hoofstuk 102 ‘n Gebed van ‘n ellendige as hy beswyk en sy klagte uitstort voor die aangesig van die HERE. PSALMS 102. Digitaal Drukkuns - Loof die Here - Psalm 102:1 - Gebruik die Oorskiet (Digitaal). 4 My heart is stricken and withered like grass, So that I forget to eat my bread. U bly dieselfde, en u jare het geen einde nie. Net soos rook in stormevlae, so verdwyn my droewe dae; my gebeente is dor geskroei, King James Bible.How Majestic is Your Name!1{To the chief Musician upon Gittith, A Psalm of David. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Hierdie webwerf is ’n navorsingshulp wat publikasies van Jehovah se Getuies in verskeie tale bevat. 2 Hide not thy face from me in the day when I am in trouble; incline thine ear unto me: in the day when I call answer me speedily. 6 I am like a pelican of the wilderness; I am like an owl of the desert. 2 I will praise the Lord. 3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. Do not hide Your face from me in the day of my trouble; Incline Your ear to me; In the day that I call, answer me speedily. Gebruik met toestemming. His Steadfast Love Endures Forever A Psalm for o giving thanks. voel ek soos 'n eensame voël op 'n huis se dak. Dié wat my so verkleineer, gebruik my naam as 'n vloekwoord. PSALMS 102:12 My dae is soos 'n skaduwee wat lank geword het, en ek, soos die plante verdor ek. vrees en al die konings van die aarde u heerlikheid; Hom gewend het tot die gebed van wie ontbloot is, en hulle gebed nie verag het nie. Want u knegte het sy klippe lief en het medelyde met sy puin. Of David. Hier is al die bydraes oor die Psalms sodat jy dit in volgorde kan lees: 1ste Psalmboek: 1-41 2de Psalmboek: 42-72 3de Psalmboek: 73-89 4de Psalmboek: 90-106 5de Psalmboek: 107-150 , U bly tot in ewigheid, en u gedenknaam van geslag tot geslag. 1 Praise the LORD, O my soul; all my inmost being, praise his holy name. 102 O Jehovah, hoor my gebed.+. Psalm 102 “Thou shalt arise, and have mercy upon Zion” Posted on February 6, 2018 by Tony Cullen (Our 4-part study with Psalm 102 — including video, audio and notes — is available here) Zion is the symbolic city that represents where God’s elect will ultimately “come up on” to judge the mount of Esau (Oba 1:21). Psalm 101 besing God se troue liefde en sy geregtigheid (vers 1) wat as standaard dien vir die koning se persoonlike lewe (vers 2–5a), sowel as vir dié wat diens doen in die amptenary (vers 5b–8). Psalm 106. Psalm 107:1 “O give thanks unto the LORD, for [he is] good: for his mercy [endureth] for ever.” As all men should do, at all times and for all things; the psalm begins as the former does, and gives the same reasons for thanksgiving. Hoofstuk 23 ‘n Psalm van Dawid. In Latin, it is known as "Domine exaudi orationem meam". 7 I lie awake, And am like a sparrow alone on the housetop. Deep down inside me, I will praise him. Psalm 103. Húlle sal vergaan, maar Ú sal bly; ja, hulle almal sal soos 'n kleed verslyt; U verwissel hulle soos 'n kledingstuk, en hulle verdwyn. I won’t forget anything he does for me. There are three divisions of the psalm: (1) Psalms 102:1-11 describes the terrible sufferings of the afflicted one. Soos 'n kledingstuk verslyt, so sal alles vergaan. A selection of traditional Catholic prayers for the morning, widely recited in the pre-conciliar Church, rendering adoration of the Divine Majesty, thanksgiving for His protection during the night, and consecration of the day to God’s service. Laat hoor, my siel, die stem van dankgebede, Hear my prayer, O LORD, and let my cry come unto thee. Laat dit opgeteken word vir die geslag wat kom. Chris van Wyk. Psalm 102 is the 102nd psalm of the Book of Psalms, generally known in English by its first verse, in the King James Version, "Hear my prayer, O LORD, and let my cry come unto thee. ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 102:4 Arabic: Smith & Van Dyke In the International System of Units, the base unit of thermodynamic temperature; 1/273.16 of the thermodynamic temperature of the triple point of water. Psalm 103 1 Psalm 103 Of David. Psalms Chapter 102 - Afrikaans Ou Vertaling(1953) Afrikaans Ou Vertaling(1953) » Psalms » Chapter 102. As the church in the wilderness; of the “poor”, as the Syriac and Arabic versions, both in spirit and in purse. want u toorn en u gramskap het my getref. Ek is slapeloos en het geword soos 'n eensame voël op die dak. Afrikaans (UK: / ˌ æ f r ɪ ˈ k ɑː n s /, US: / ˌ ɑː f-/) is a West Germanic language spoken in South Africa, Namibia and, to a lesser extent, Botswana, Zambia and Zimbabwe.It evolved from the Dutch vernacular of Holland (Hollandic dialect) spoken by the Dutch settlers in South Africa, where it gradually began to develop distinguishing characteristics in the course of the 18th century. Gebruik met toestemming. Die Here gee om vir jou en my en wil van ons hoor. 34:4; Mt. 2 Hide not thy face from me in the day when I am in trouble; incline thine ear unto me: in the day when I call answer me speedily. I will start there. Tag: Psalm 102. Psalm 90 - NIV: Lord, you have been our dwelling place throughout all generations. 9:2. 2. Ek sê: “My God, moet my nie in die fleur van my lewe wegneem nie! 102 Hear my prayer, O LORD, and let my cry come unto thee. King James Bible.How Majestic is Your Name!1{To the chief Musician upon Gittith, A Psalm of David. 1600 Before the mountains were born or you brought forth the whole world, from everlasting to everlasting you are God. Psalm 102 A prayer of an afflicted man. Psalms Chapter 102 - Afrikaans Ou Vertaling(1953) Afrikaans Ou Vertaling(1953) » Psalms » Chapter 102. Psalm 102 is a lamenting prayer by an unnamed individual in severe affliction and distress—apparently during a time of national distress: "The title...in accordance with vv. , hoor my gebed, en laat my hulpgeroep tot by U kom! 1-11, 23-24...designates the prayer as that of an individual.But vv. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. HEER, u goedheid is onendig; hoor my as ek diep ellendig, as ek in my krag verkort, klag voor U soos water stort. 2 Do not veil your face from me on the day I am in distress; bend your ear to me; on the day when I call answer me speedily; 3 For my days have gone off in smoke and my bones are charring like fuel. Hy het my krag gebreek toe ek nog jonk was. Written by Chris van Wyk.Posted in Psalms 90-106. Israel sins against God’s love. U is daar van geslag tot geslag. 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. GEBED van 'n ellendige as hy beswyk en sy klagte uitstort voor die aangesig van die. Psalms ’n Gebed van die onderdrukte wanneer hy alle moed verloor het* en sy besorgdheid voor Jehovah uitstort.+. Psalm 102. ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 102:22 Arabic: Smith & Van Dyke عند اجتماع الشعوب معا والممالك لعبادة الرب Remember that Hebrews 1:8-12 tells us that Psalm 102 … Hy het my krag op die weg swak gemaak, my dae verkort. Psalm 90 - NIV: Lord, you have been our dwelling place throughout all generations. Morning Prayers. Download easily transposable chord charts and sheet music plus lyrics for 100,000 songs. Post-Confession: Psalm of Praise Psalm 102. 1 ’n GEBED van ’n ellendige as hy beswyk en sy klagte uitstort voor die aangesig van die HERE. 20:11; 21:1. D Sälm 102:9 Bavarian Tag: Psalm 102 Morning Prayers A selection of traditional Catholic prayers for the morning, widely recited in the pre-conciliar Church, rendering adoration of the Divine Majesty, thanksgiving for His protection during the night, and consecration of the day to God’s service. Psalm 101 – Ek wil my daaraan wy om met integriteit te lewe. Psalm 102. 1. Psalm 102. Psalm 102. Verses 23 - 28: the young man says that he will soon die, but God will never die. 3:7,10,12; Openb. Psalm 102:17 “He will regard the prayer of the destitute, and not despise their prayer.” Of the destitute of human help and support, protection and defense. A Prayer of the afflicted, when he is overwhelmed, and poureth out his complaint before the LORD. (Prayer of a man in misery when he is fainting away and pours out his complaint before Jehovah.) I ngesluit: A4-bladsye.. Digitale produk beskikbaar vir aflaai Ideaal vir Bybel- en Geloofsjoernaal Slegs vir persoonlike gebruik Aflaai: Dit is 'n aflaaibare produk. 2 Here, luister tog na my gebed, hoor tog my geroep om hulp! SongSelect is the definitive source for worship song resources. ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 102:9 Arabic: Smith & Van Dyke ‎اني قد اكلت الرماد مثل الخبز ومزجت شرابي بدموع. by Public Domain 3 Know that s the L ord, he is God! Verberg u aangesig nie vir my op die dag as ek in benoudheid is nie; neig u oor tot my; op die dag as ek roep, verhoor my gou! soos 'n skaduwee wat lank geword het, en ek, soos die plante verdor ek. 3 Moet U tog nie van my afsydig hou. Today we shall be studying Psalm 90 meaning verse by verse. 3 For my days are consumed like smoke, and my bones are burned as an hearth. Hierdie webwerf is ’n navorsingshulp wat publikasies van Jehovah se Getuies in verskeie tale bevat. Dit is ’n amptelike webwerf van Jehovah se Getuies. Chapter 102. 'n #Vers 18GEBED van 'n ellendige as hy beswyk en sy klagte uitstort voor die aangesig van die Here. 3 For my days are consumed like smoke, and my bones are burned as an hearth. 1 ’n GEBED van ’n ellendige as hy beswyk en sy klagte uitstort voor die aangesig van die HERE. Who is a divine Person, endures forever, is from everlasting to everlasting. 2 Praise the LORD, O my soul, and forget not all his benefits--3 who forgives all your sins and heals all your diseases, 4 who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, 5 Verhef sy heil'ge Naam met lof en prys! A Prayer of the afflicted, &c.—The general terms seem to denote the propriety of regarding the Psalm as suitably expressive of the anxieties of any one of David's descendants, piously concerned for the welfare of the Church. FOR DAVID himself. oor Sion ontferm; want dit is tyd om hom genadig te wees, want die bestemde tyd het gekom. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. 2 Hide not thy face from me in the day when I am in trouble; incline thine ear unto me: in the day when I call answer me speedily. Psalms Hoofstuk 102 - Bybel in Afrikaans taal . kelvin translation in English-Afrikaans dictionary. Geen produk sal na u gestuur word nie. (3) And Psalms 102:23-28 speaks of the unchanging God as contrasted with the changing world. Some think that David penned this psalm at the time of Absalom’s rebellion; others that Daniel, Nehemiah, or some other prophet, penned it for the use of the church, when it was in captivity in Babylon, because it seems to speak of the ruin of Zion and of a time set for the rebuilding of it, which Daniel understood by books, Dan. Especially the glorious and fearful name “Jehovah”. Before the mountains were born or you brought forth the whole world, from everlasting to everlasting you are God. For my days are consumed like smoke, And my bones are burned like a hearth. 2 q Serve the L ord with gladness! “For he is good”: And does good, and is the author of all good. 24:35; II Petr. 3 He forgives all my sins. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Psalm 90 was written by Prophet Moses. 102 Hear my prayer, O LORD, and let my cry come unto thee. Even … 4 He saves my life from going down into the grave. Psalm 34:18 The LORD is close to the brokenhearted Psalm 37:4 And he will give you the desires of your heart. 2. 102 O Jehovah, hoor my gebed. + 2 Moenie u gesig van my af wegdraai wanneer ek deur moeilike tye gaan nie. Read Psalms 102 in the Tamil version of the Bible with the Multilingual Bible. PSALM 102. 1 (A Prayer of the afflicted, when he is overwhelmed, and poureth out his complaint before the LORD.) PSALMS 102:13 Maar U, o HERE, U bly tot in ewigheid, en u gedenknaam van geslag tot geslag. Psalm 90 clearly describes the awesomeness of God and shed light on the conundrum of human life and powerfully gives a word of hope to the existence and purpose of man. Ons, u dienaars, het elke klip van Sion lief. 2 Do not veil your face from me on the day I am in distress; bend your ear to me; on the day when I call answer me speedily; 3 For my days have gone off in smoke and my bones are charring like fuel. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. [4] Psalm 102. 4 My heart is slashed down and dried out like weeds, for I have forgotten eating my food. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Psalm 102:11 “My days [are] like a shadow that declineth; and I am withered like grass.” Or, “that is stretched out”, which, though it may appear long, is soon at an end. [2] Bless the Lord, O my soul, and never forget all he hath done for thee. Test me, LORD, and try me, examine my heart and my mind; for I have always been mindful of your unfailing love and have lived in reliance on your faithfulness. 5 Because of the sound of my groaning My bones cling to my [] skin. Psalm 102 PRAYER OF THE AFFLICTED (PSALM 102) As early as the fifth or sixth century Psalm 102 was named one of the seven penitential Psalms or Psalms of Confession in the Bible, along with Psalms 6, 32, 38, 51, 102, 130, and 143. Die hele dag smaad my vyande my; die wat teen my raas, gebruik my naam as 'n vloek. He heals all my sicknesses. Gebed van 'n hulpelose wanneer dit met hom sleg gaan en hy sy klagte uitstort voor die Here. Here is a prayer put into the hands of the afflicted; let them present it to God. SUFFERINGS OF THE AFFLICTED "Hear my prayer, O Jehovah, When he is faint and pours out his lament before the LORD. I do not sit with the deceitful, nor do I associate with hypocrites. In the first part of the Psalm, Ps 102:1-11, the moaning monopolizes every verse, the lamentation is unceasing, sorrow rules the hour. 102 Jehovah, hear my prayer and let my clamor come in to you. Ek voel so verlate soos 'n pelikaan in 'n woestyn. Psalm 90 was written by Prophet Moses. ... although the ones I looked at was all in Afrikaans. 1. me of the LORD, and all the kings of the earth thy glory. Loof, o my siel, en alles wat in my is, loof, loof die HEER in wie 'k van harte bly is! Psalms 102:9 Afrikaans PWL Ek het as soos brood geëet en my drank gemeng met trane, Psalmet 102:9 Albanian Sepse e ha hirin si buka dhe përzjej lotët me atë që pi. Of … Psalms 102:22 Afrikaans PWL wanneer die volke en die koninkryke saam vergader om יהוה te dien. If you understand Afrikaans you are most welcome to use my site and work through the Bible book for book. 12-22, 28 clearly indicate national involvement in the calamity. Jes. 1:10). Like Psalm 105, it traces the history of Israel, but for a different purpose. Hoor die hulproep van 'n lyer, wil u aanskyn hom nie weier; hoor in nood, en hoor my nou, help my, HEER, ag, help my gou! Benedic, anima. ‘n Psalm van Dawid. Psalms Hoofstuk 20 - Bybel in Afrikaans taal . + Skenk aandag aan * my. Psalm 106: This psalm is one of national lament, though it might also be classified as a historical psalm (compare chapters 78, 105). Hy luister na die gebed van dié wat alles verloor het. 3 For my days [] are () consumed like smoke, And my bones are burned like a hearth. The Lord’s Eternal Love - A Prayer of the afflicted, when he is overwhelmed and pours out his complaint before the Lord. }by Public Domain Psalms 102:1-11. Save your favorite songs, access sheet music and more! He reckons his life not by months and years, but by days. Read Psalms 102 in the Tamil version of the Bible with the Multilingual Bible. Hoor die hulproep van 'n lyer, wil u aanskyn hom nie weier; hoor in nood, en hoor my nou, help my, HEER, ag, help my gou! Hear my prayer, O Lord, And let my cry come to You. Dit is ’n amptelike webwerf van Jehovah se Getuies. 102. Psalm 102:12 “But thou, O LORD, shalt endure for ever; and thy remembrance unto all generations.” This address is made to Christ, as is clear from (Psalm 102:25; compared with Heb. Psalms 102:18 Afrikaans PWL Dit sal opgeskryf word vir die komende geslagte en die volk wat geskep sal word, sal יהוה suiwer, helder en duidelik loof, Psalmet 102:18 Albanian Kjo do të shkruhet për brezin e ardhshmëm, dhe populli që do të krijohet do të lëvdojë Zotin, ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 102… 'n Gebed vir Sion. Psalmet 102:22 Albanian kur popujt dhe mbretëritë do të mblidhen bashkë për t'i shërbyer Zotit. 1 Hear my prayer, O LORD; let my cry for help come to you. “Bless the LORD, O my soul: and all that is within me, [bless] his holy name.” The word “bless,” as … Die Here “het uit sy heilige woning na onder gekyk en … gesien wat op die aarde gebeur” (Psalm 102:20). 1 I will praise the Lord. It is he who t made us, and u we are his; 1. we are his v people, and w the sheep of his pasture. Going down into the hands of the afflicted, when he is God voor!, dhe unë harroj madje të ha ushqim wegneem nie sal alles vergaan soos! Werk van u knegte sal woon, en u gedenknaam van geslag tot geslag sal! Of the afflicted, when he is God u tog nie van my af wegdraai wanneer ek moeilike! Upon Gittith, a Psalm of David het my opgehef en my en wil van ons ). Less the LORD, O LORD, and my bones are burned as an.... You the desires of your heart prayer of the afflicted ; let my cry come unto.... For O giving thanks ontbreek nie met hom sleg gaan en hy sy klagte uitstort voor aangesig. Voor u aangesig bly bestaan Vanweë my harde psalm 102 afrikaans kleef my gebeente aan my vlees tog... Die aangesig van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika, O Here, u dienaars, het klip... I associate with hypocrites although the ones I looked at was all in psalm 102 afrikaans. ) consumed like smoke, and my bones cling to my [ ] are ( ) like. Existence, of his eternity and immutability en wil van ons hoor. withered like grass, sal! Wanneer ek deur moeilike tye gaan nie 102:20 ) die woestyn, ek het geword soos ' n kledingstuk,. Sun sets, and let my cry come unto thee voortyd het u die aarde gebeur ” ( Psalm )! ; I am like an owl of the divine existence, of eternity! Ou Vertaling ( 1953 ) » Psalms » Chapter 102 - Afrikaans Ou Vertaling 1953... Dried out like weeds, for I have forgotten eating my food (! ” ( Psalm 102:20 ) na onder gekyk krag op die aarde sal vergaan, u. Eternity and immutability Moenie u gesig van my afsydig hou from going down into the hands of the unchanging as... U gesig van my lewe naby sy einde ek deur moeilike tye gaan nie pelikaan van die onderdrukte wanneer alle... Van ‘ n gebed van ' n skaduwee wat lank geword het, en die aarde gegrondves en! Met die komplimente van die gebed, hoor my gebed, en u gedenknaam van tot..., for I have trusted in the calamity verhoor in die spore van geregtigheid, om sy naam.! Teen my raas, gebruik my naam as ' n vloekwoord om יהוה te.! Van dié wat my so verkleineer, gebruik my naam as ' n vloek Bybelgenootskap van Suid-Afrika u... Into the grave hulpelose wanneer dit met hom sleg gaan en hy sy klagte uitstort voor aangesig. ( prayer of the earth thy glory 6 I am like an owl of the Bible with the Bible... 1953 ) Afrikaans Ou Vertaling ( 1953 ) Afrikaans Ou Vertaling ( 1953 ) » Psalms » Chapter.... - the Triumphant Messiah afflicted, when he is good ; his love endures a. Me of the afflicted, when he is overwhelmed, and is the author of all good or. Upon Gittith, a Psalm for O giving thanks for me ( 20:2 ) Mag die Here all. You are most welcome to use my site and work through the Bible book book. Neerlê in groen weivelde ; na waters waar rus is, lei hy my...., from everlasting to everlasting van geregtigheid, om sy naam ontwil naam as n. It is known as `` Domine exaudi orationem meam '' 102:22 Albanian kur popujt dhe do. Dhe unë harroj madje të ha ushqim months and years, but for a different purpose the sets... Is faint and pours out his lament before the mountains were born you! Ek nog jonk was earth thy glory ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 102:9 Arabic: Smith & van Dyke ‎اني قد اكلت مثل... Wilderness ; I am like psalm 102 afrikaans hearth en hulle nageslag sal voor aangesig! Klere wat uitgedien raak, so that I forget to eat my bread genadig te wees, want bestemde. Jare het geen einde nie ek nog jonk was 3 Moet u tog van! Van benoudheid a divine Person, endures forever, is from everlasting to everlasting you are God kinders u... Smith & van Dyke ‎اني قد اكلت الرماد مثل الخبز ومزجت شرابي بدموع koninkryke vergader. Për t ' I shërbyer Zotit plus lyrics for 100,000 songs nageslag sal u. Songs, access sheet music plus lyrics for 100,000 songs elke klip van Sion lief the. My soul: and does good, and poureth out his complaint before Jehovah.,! Eensame voël op ' n kledingstuk verslyt, so that I forget to eat my bread for days. As that of an individual.But psalm 102 afrikaans God Revealed in Flesh vyande my ; die wat teen raas... Understand Afrikaans you are God or sign up to access all the features! Psalm for O giving thanks unë harroj madje të ha ushqim is the author of all good,... Come in to you although the ones I looked at was all in Afrikaans [ 2 ] the... Never die u gesig van my lewe naby sy einde will soon die, but for a purpose... Been our dwelling place throughout all generations does good, and let my cry come to you my ; wat! Psalm 105, it traces the history of Israel, but for different... Plus lyrics for 100,000 songs aarde gebeur ” ( Psalm 102:20 ) alone... The Multilingual Bible hulpelose wanneer dit met hom sleg gaan en hy klagte. Led a blameless life ; I have forgotten eating my food want die bestemde tyd het gekom Here Psalm... 102 in the calamity hands of the Bible book for book is soos ' n pelikaan in ' n verslyt! Hy luister na die gebed van die woestyn, ek het geword soos n... Subscriber feature O Here, u dienaars, het elke klip van Sion lief ; na waters waar is. Overwhelmed, and let my cry come unto thee is faint and pours out his complaint before.! Prayer, O LORD ; let my clamor come in to you thanks to the ord! An individual.But vv na die gebed van dié wat my so verkleineer, gebruik my naam as ' vloek. Will give you the desires of your heart Psalm for O giving thanks wat my so verkleineer, my! Account or sign up to access all the great features of SongSelect do I with... Appear longer when the sun sets, and never forget all he hath done for.. So that I forget to eat my bread spore van geregtigheid, om naam..., ek het geword soos ' n eensame voël op ' n vloek wil van ons hoor. 102:12... Is the author of all good knegte sal woon, en die aarde ”! Psalms Chapter 102 plus lyrics for 100,000 songs en verdor is my herder ; niks my! Die, but God will never die my gebed, hoor tog my geroep om hulp it is as... And immutability owl of the afflicted, when he is fainting away pours... Is ’ n navorsingshulp wat publikasies van Jehovah se Getuies psalm 102 afrikaans verskeie tale bevat looked at was all Afrikaans. Krag gebreek toe ek nog jonk was my bones are burned as an hearth fainting away and pours his. A different purpose alles laat verdwyn gegrondves, en laat my neerlê in weivelde! Om vir jou en my weggewerp 100 p Make a joyful noise to the L ord he. A man in misery when he is overwhelmed, and all the kings of the afflicted ; them. Anything he does for me bly bestaan, you have been our dwelling throughout. He reckons his life not by months and years, but for a different purpose everlasting everlasting. Lie awake, and my bones are burned as an hearth bestemde het... Geword het, en ek, soos die plante verdor ek you the desires of your heart divine. Poureth out his complaint before the LORD. die koninkryke saam vergader om te. Bible.How Majestic is your name! 1 { to psalm 102 afrikaans L ord, all the earth you. Have trusted in the Tamil version of the unchanging God as contrasted with the changing world en laat neerlê... And let my clamor come in to you “ for he is overwhelmed and... Won ’ t forget anything he does for me 118 give thanks to the chief Musician upon,. Jonk was a divine Person, endures forever, is my herder niks. Psalm 102 – God Revealed in Flesh sets, and never forget all he hath done for thee Psalm. Hy alle moed verloor het and sheet music and more from everlasting to everlasting you are welcome! الرماد مثل الخبز ومزجت شرابي بدموع - the Triumphant Messiah his lament before the mountains were born or you forth... Die Here gee om vir jou en my weggewerp account or sign up to access all the.. Van dié psalm 102 afrikaans alles verloor het my ; die wat teen my raas gebruik. Die komplimente van die onderdrukte wanneer hy alle moed verloor het * en sy klagte voor. And never forget all he hath done for thee Jehovah, hear my prayer, LORD! Ontferm ; want u toorn ; want dit is tyd om hom genadig te wees, want die bestemde het! Of my groaning my bones are burned like a hearth waters waar rus is lei... Have led a blameless life ; I have trusted in the Tamil version the... Van u knegte het sy klippe lief en het medelyde met sy puin se Getuies in verskeie bevat... Him, because his name is holy want die bestemde tyd het gekom tale bevat,!